Ставови

Српски правнички клуб је удружење које анализира проблеме српске јавноправне сцене и покушава да врши утицај, са позиција науке и струке, на носиоце политичке власти.

Најаве

На дужи рок циљ Српског правничког клуба биће подстицање развоја демократске политичке и правне културе, као и учвршћивање начела правне државе.

Акције

Српски правнички клуб континуирано, више од две године, финансијски помаже две ученице са Космета.