Циљеви

СРПСКИ ПРАВНИЧКИ КЛУБ

Српски правнички клуб (СПК) је удружење које ће анализирати проблеме српске јавноправне сцене и покушати да врши утицај, са позиција науке и струке, на носиоце политичке власти. Ово удружење требало би да се разликује од типично академских удружења која се на апстрактан начин баве актуелним правним темама, без претензије да утичу на процесе политичког одлучивања и доношење правних аката.

На дужи рок циљ СПК-а биће подстицање развоја демократске политичке и правне културе, учвршћивање начела правне државе, изградња уставног морала, очување традиционалних вредности које нису неспојиве са европским тековинама. Правићемо пажљиву селекцију питања којима ћемо се бавити, али нећемо бежати ни од оних најтежих, попут уставног које је у Србији већ дуго отворено.

Чланови СПК-а верују да могу постићи значајне резултате јер их повезује некористољубива љубав према јавном праву и према својој држави, а духовни узори су им великани јавноправне науке као што су Слободан Јовановић, Милован Миловановић, Живојин Перић и други.